De Nederlandse Kermisbond -> Lidmaatschap -> Huishoudelijk reglementDaarom bent u lid van de NKB


Uw voordelen
Download onderstaande tekst als DOC-bestand


Als lid van “De Nederlandse KermisBond NKB” heeft u veel EXTRA voordelen. U verdient er geld mee en dat is altijd meegenomen.

Zorgverzekering met korting op de premie in samenwerking met Zilveren Kruis/Achmea

Als nieuw lid krijgt via De Nederlandse Kermisbond NKB een aantrekkelijk korting voor een collectieve zorgverzekering. Ook uw personeel kan hiervan gebruik maken. Als extra geheel gratis het “Beter Af Pakket”. Uitsluitend voor deelnemers aan de collectieve verzekering. Korting kan oplopen tot 10%!

Inkomens verzekeringen
Centraal Beheer te Apeldoorn wordt samengewerkt op het gebied van inkomensverzekeringen. Een collectieve regeling met alle daaraan verbonden voordelen, doch deelname op individuele basis.
Meer informatie wordt u binnenkort toegezonden.


Als lid van ‘De Nederlandse KermisBond N.K.B.’ heeft u voorts recht op het volgende:

Regelmatige toezending per TPG-Post van ons kermismagazine “de Komeet”, waarin ook opgenomen het verenigingsnieuw van “De Nederlandse KermisBond NKB”, dat iedere twee weken verschijnt. In “de Komeet” vindt u nieuws over de kermis in de ruimste zin van het woord, zoals verslagen van kermissen, nieuws over veranderingen van bijvoorbeeld kermisdata en terreinen, verhuurvoorwaarden, actuele informatie over het buitenland en afhankelijk van de periode van het jaar informatie over inschrijvingen, terwijl daarnaast de rubrieken ‘kleine zakenadvertenties’ en ‘vrije dagen…..vrije plaatsen’.

Toezending in de maand december het jaarboekje “de KermisAgenda” met daarin opgenomen voor zover beschikbaar op moment van uitgifte de data van kermissen in ons land en belangrijke buitenlandse kermissen. Voorts de mobiele telefoonnummers en andere voor het kermisbedrijf belangrijke informatie, zoals ontheffing rijtijdenbesluit, tachograaf, besluit regeling veiligheid attractie- en speeltoestellen enz, alsmede in de maand maart de “Euro Kermis Agenda” met data van belangrijke buitenlandse kermissen in diverse Europese landen..

Op telefonische of schriftelijke aanvraag worden toegezonden model-inschrijfbiljetten en enveloppen.

Dienstverlening door het secretariaat, waaronder ‘brieven op maat’, dossier- en procesbegeleiding, alsmede (juridische) adviezen etc.

Drie keer gratis per jaar een kleine zakenadvertentie in “de Komeet”. Bovendien gratis plaatsing in het vakblad “Foorfederatie”, een uitgave van het Vrij Nationaal Syndikaat der Foorreizigers.

Ook kunt u gratis (3 keer) een advertentie plaatsen, waarin personeel wordt gevraagd.

Wagenbordjes in 2 afmetingen met informatie transport van kermis-attracties.

De Verpachtingsdienst geeft alle informatie over openbare inschrijvingen. Wordt toegezonden per TPG-Post. Een abonnement kost per jaar € 107.00. Voor leden geldt een korting van € 11.00, zodat u slechts € 96.00 betaalt.

Met de VoorwaardenService krijgt u, tenzij anders vermeld in de advertenties, de verhuurvoor-waarden en inschrijfbiljetten automatisch toegezonden. De kosten hiervan bedragen € 11.50 per jaar.

Een brancheorganisatie is van groot belang. Als lid kunt u meepraten over het beleid tijdens een van de beide regiobijeenkomsten, welke in de maand december worden gehouden, alsmede tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering, welke in de twee helft van de maand januari plaatsvindt.

Voorts wordt u op de hoogte gehouden van specifiek voor de bedrijfstak geldende maatregelen, subsidies etc. middels Leden Service Brieven.

Ook voor de Hygiënecode Ambulante Handel kunt u bij ons terecht.

Voor nadere informatie en inlichtingen kunt u zich altijd wenden tot het secretariaat, Oudegracht 186, 1811 CP ALKMAAR, telefoon (072) 5123583. Bij afwezigheid tijdens kantooruren of spoedeisende zaken buiten kantooruren zijn wij bereikbaar onder nummer 06-54741500. Per e-mail; nkbalkmaar@hetnet.nl en per fax (072) 5121252 kunt u ons 24-uur per dag bereiken.


Wist u trouwens dat u als kermisexploitant ook in aanmerking komt voor het kwart-tarief motorrijtuigenbelasting. Voor een heel jaar betaalt u slechts een kwartaal.


U verdient uw lidmaatschap meer dan terug en wat u nog aan voordelen heeft!


terug naar de vorige pagina       


  

  Copyrights '07 - '08 © http://denederlandsekermisbond.nl - http://nkbinfo.nl - http://infonkb.nl    Alle rechten voorbehouden    Contact    Webdesign